Management korespondence

Platforma AMODIT umožňuje i řízení oběhu korespondence ve vaši firmě. Díky umělé inteligenci můžete řídit příchozí a odchozí korespondenci, skenery, čárové kód i archivaci.

Výhody

Elektronický oběh administrativní korespondence

Papírové a elektronické dokumenty

Skenování papírových dokumentů, čtení dokumentů z pošty a jiných zdrojů. Můžete volně definovat formy popisující korespondenci, přiřadit doklady k otázkám a kategorizovat je.

Pravidla a směrování

Pohyb korespondence napříč firmou může být ruční nebo založený na pravidlech. Umělá inteligence optimalizuje tok informací a odhaluje úzká místa.


Monitorování a práva

Máte okamžitý přístup k aktuálním i archivním dokumentům v souladu s přiřazenými oprávněními.

Čárové kódy

Systém čte a vytváří čárové kódy. Naskenované dokumenty mohou být automaticky sdíleny.

Elektronický obvod korespondence

Každá organizace, ať už se jedná o velkou společnost nebo o menší firmu provádí formální korespondenci směrem dovnitř i ven. Jestliže chceme, aby společnost řádně plnila úkoly a projekty, její cirkulace by měla být zvláště účinná a rychlá. AMODIT pomáhá managementu korespondence tak, aby byla skutečně efektivní, rychlá a organizovaná. Zároveň je snadno aplikovatelný, nevyžaduje čas, ani zbytečné náklady na personál, který by se korespondencí zabýval. Samotný proces pohybu korespondence po firmě je velmi snadný a je založen pouze na několika etapách. Prvním krokem je registrace korespondence, dalším je definování náročnosti úkolu nebo odpověď, či jiná reakce na přijetí. Systém registraci potvrdí a archivuje. Program pracuje na principu učení od uživatelů. Automatizace rovněž zamezí duplicitním krokům, prodlevám a zvyšování nákladů na správu korespondence.

Newsletter