Elektronický archiv dokumentů

Platforma AMODIT je elektronický archiv dokumentů a jejich oběh s umělou inteligencí. Ovládá skenery, fulltextové vyhledávání, přístup z mobilních zařízení a mnohem více.

Výhody

Elektronický archiv dokumentů

Papírové a elektronické dokumenty

Skenování papírových dokumentů, čárových kódů, čtení elektronických dokumentů přímo z e-mailu a jiných zdrojů. Formy metadata, datový slovník, ITP kategorizace.

Pravidla a oprávnění

Můžete definovat pravidla pro automatizaci úkolů, připomenutí pro události a přístupové rozsahy.


Vyhledávání a přístup z mobilních zařízení

Můžete definovat přístupová práva a pravidla o přístupu k dokumentům. Můžete vyhledávat dokumenty pracovních procesů a spravovat archivaci.

Čárové kódy

Systém čte a vytváří čárové kódy. Naskenované dokumenty mohou být automaticky sdíleny s kolegy.

Elektronický archiv dokumentů

Provozovna, sídlo firmy nebo velké společnosti spojené s výrobou produkují poměrně velkého množství různorodé dokumentace. Tyto dokumenty se týkají striktně práce, která je základním předmětem podnikání, vztahuje se i na zaměstnance, dodavatele, finanční instituce. Všechny tyto dokumenty musí být uchovávány po dobu nejméně několik let, protože taková jsou pravidla, a ty musíme dodržovat. Tyto dokumenty potvrzují řadu rozhodnutí, podnikatelské vztahy vyžadují jakékoliv rozhodnutí potvrdit písemně. Archivace těchto dokumentů je velmi pracná a časově náročná. Dokumenty často nemá kdo a kde ukládat. Jejich archivace by přitom měla být precizní. Tak, aby je v případě nutnosti uměl kdokoliv snadno najít. Usnadnit archivaci dokumentů vám pomůže právě implementace našeho systému AMODIT. Jde o velmi lehce aplikovatelný a snadno ovladatelný software, který se učí z chování uživatelů a vzorů procesů v souladu s tím jak procesy reálně probíhají. Ve skutečnosti stačí pouze zadat pracovní postupy a software začne nezávisle sledovat jaké konkrétní dokumenty a procesy se k nim vztahují. To vám výrazně usnadní veškerou archivaci dokumentů. Elektronický archiv je nejen o pořádku, ale také o usnadnění hledání různorodých informací.

Newsletter